O NAMA

FILOZOFSKO DRUŠTVO SVAR

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt
Filozofsko društvo SVAR je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano radi promovisanja i popularizacije filozofskih shvatanja o čovekovoj potrebi da duhovno i materijalno radi na sebi, kao i na razvoju i sazrevanju sopstvene kreativnosti koja pokreće uspavane genetske potencijale u čoveku i stvara uslove za bolјu komunikaciju sa sobom i okruženjem. Jedan od glavnih cilјeva društva SVAR (svetlost na staroslovenskom) je upoznavanje šire publike sa filozofskim stavovima i shvatanjima Vladimira Labata Rovnjeva čije stvaralaštvo naglašava potrebu za ličnim, duhovno-materijalnim kreativnim razvojem.

GOSTOVANJE VLADIMIRA LABATA NA RTV VOX HUMANA

29.11.2020. - 06.12.2020.

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt
Vladimir Labat Rovnjev
Radio emisija Vox Humana 29.11.2020.
Vladimir Labat Rovnjev
Radio emisija Vox Humana 06.12.2020.

GOSTOVANJE VLADIMIRA LABATA NA N1 - NOVI DAN

16.10.2020.

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt

AKTUELNA TEMA

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt

Optimalna organizacija dana

15.12.2020.

Za kvalitetno i dobro bitisanje u sadašnjem trenutku, od izuzetne važnosti je personalna organizacija dana. U odnosu na prošla vremena, danas ljudi žive brže, sadržajnije i kompleksnije. I često su duhovno-materijalno dezorganizovani i dezorijentisani. Optimalna organizacija dana znači usklađivanje vremena koje izdvajamo za profesionalni rad sa odmorom i spavanjem, sa vremenom za hobi i druga zadovoljstva, kao i sa aktivnostima vezanim za naš duhovno-materijalni rad (promišljanja, molitve i tihovanja) i humanitarni rad (pomoć, razgovori i razmena ličnog iskustva sa okruženjem). Izuzetno je važno da sve naše raznorodne aktivnosti budu u duhovno-materijalnoj harmoniji i skladu sa nama, dobro postavljene sa onim što je naš gentesko-nasledni potencijal, kao i put i zadatak.

IZDVOJENI KRATKI FILMOVI

GENEZA GRAFIKE

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt

FRUŠKOGORSKI PEČAT

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt

MOLITVE

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt

IZDVOJENE TEME

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt

DAN PLANETE ZEMLJE

22.04.2020.

RITAM PERSONALNOG SAZVUČJA - SVETLOZVUK

Međunarodni dan zaštite od buke 20.04.2020.
Tabela Personalnog Sazvucja - SVETLOZVUK - animacija ver.2

NAREDNI DOGAĐAJI

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt

Trenutno nema planiranih događaja.

POSLEDNJE PRIČE

Logo-povecan-blur-2000px-50x50_opt
Optimalna organizacija dana
       Za kvalitetno i dobro bitisanje u sadašnjem...
RTV gostovanje Vladimira Labata – Vox Humana
U emisiji „Vox Humana“ razgovaramo sa našim višestruko osvedočenim multimedijalnim...
Pojam duh-mat. vode i njeno sagledavanje kroz princip Svaromfal
Voda je čudesna tvar koja prožima sve živo i neživo...
N1 – Novi Dan – gostovanje Vladimir Labat
Gostovanje Vladimira Labata u jutarnjem programu Novi Dan na televiziji...
Duhovno-materijalna ekologija
Vladimir Labat Rovnjev kao multimedijalni umetnik koji je već pet...
Grafika
Grafika je prvo, temeljno duhovno-materijalno pojačalo u bogatom duhovno-materijalnom stvaralačkom...

VLADIMIR LABAT & SVAROMFAL

SVaromfal Logo
Stvaranje duhovne ARS-INTEGRALNE IMPROVIZOVANE MUZIKE jeste duhovno kreativan čin u kome pojedinac, u određenom trenutku i okruženju, stvara višeslojnu muzičku celinu objedinjenu ars-integralnim činom improvizacije.

FONDACIJA VLADIMIR LABAT ROVNJEV

Znak-Fondacije-VRL-C11-02-190x190
Fondacija Vladimir Labar Rovnjev osnovana je 2011. god. za ostvarivanje opštekorisnog cilja preduzimanjem aktivnosti usmerenih na promovisanje i popularizaciju umetnosti, konkretnije – stvaralaštva. Više o radu i ciljevima fondacije možete pročitati ovde.

Prijavi email adresu

Prijavi se da primaš obaveštenja o dešavanjima i događajima