Članstvo

PRISTUPNICA UDRUŽENJU GRAĐANA

"FILOZOFSKO DRUŠTVO SVAR"

Popunjavanjem pristupnice, prijavljujem se za članstvo u udruženje "FILOZOFSKO DRUŠTVO SVAR", u nastavku Društvo.
Izjavljujem da sam upoznat-a sa misijom, ciljevima i delatnošću Društva, kao i da prihvatam prava, obaveze i odgovornost statuta Društva. Kao član se obavezujem da ću, svojim aktivnostima doprineti unapređenju rada Društva, povećanju ugleda kao i promovisanju i ostvarivanju njegovih ciljeva.
Cena godišnje članarine za 2023. godinu iznosi 8.700 rsd.

Uplate izvršiti na:

SVAR FILOZOFSKO DRUŠTVO
Račun kod Vojvođanske banke
325- 9500600062841-95

ili

SVAR FILOZOFSKO DRUŠTVO
Račun kod Direkt banke
150- 47137-56

Podaci o članu:
    Izjavljujem da su navedeni podaci o meni tačni, i da sam obavešten-a da Društvo prikuplja, obrađuje i koristi date lične podatke isključivo za svrhu učlanjenja i obezbeđuje njihovu zaštitu, sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

    Ova pristupnica služi kao dokument za utvrđivanje članstva u društvu i omogućava dobijanje članske karte.