Dan Planete Zemlje 22.04.2021.

PLANETARNA FOTO ILUMINACIJA

 

👉SVAROMFAL BALANS NA PLANETI ZEMLJI
Pre 50 godina (1971.god.) Vladimir R. Labat je prvi put obeležio svoje stvaralaštvo pojmom metamorfoza na temu preobražaja ljudske svesti, sa radnim nazivom „Metamorfoza u svesti čoveka“. U proleće 1972. god. upriličena je izložba na temu pacifizma i preobražaja, pod nazivom „Vizije rata“.
Naredne godine (1973-1994) su posvećene sagledavanju problema vezano za ekologiju planete, zaštitu životne sredine i razvoj ekološke svesti. Od 22.04.1973.god. nastaje novi ciklus crteža, slika, reljefa, skulptura, poezije i muzike na temu preobražaja koja je nesvakidašnje apostrofirala sve vezano za ekologiju svesti, čoveka, zaštitu životne sredine i planete, pod nazivom „Metamorfoza ekološke svesti“.
Od 22.04.1995.god. V.R. Labat je započeo novi ciklus duhovno-materijalnog rada i skulptura na temu metamorfoze pod nazivom „Duhovno-materijalna ekologija svesti“. Kreativan rad je pretočio u Princip „SVAROMFAL“, a sve svetlozvučne oblike preobražaja uobličio kroz pojam „duhovno-materijalna metamorfoza SVAROMFALA“.
Povodom današnjeg međunarodnog praznika „Dana planete Zemlje“, Vladimir R. Labat je svoje duhovno-materijalno stvaralaštvo iskazao kroz planetarnu foto iluminaciju sfere pod nazivom „Metamorfoza 22.04.2021. SVAROMFAL“.
Svetlozvučna sfera predstavlja rađanje novog duhovno-materijalnog balansa i preobražaj na planeti Zemlji.
Srećan Vam dan planete Zemlje!
✍️Autor: Lucija Selaković Labat