Dan Planete Zemlje 22.04.2021.

Dan Planete Zemlje 22.04.2021. fdsvar 22/04/2021

PLANETARNA FOTO ILUMINACIJA

SVAROMFAL BALANS NA PLANETI ZEMLJI

 

Pre 50 godina (1971.god.) Vladimir R. Labat je prvi put obeležio svoje stvaralaštvo pojmom metamorfoza na temu preobražaja ljudske svesti, sa radnim nazivom „Metamorfoza u svesti čoveka“. U proleće 1972. god. upriličena je izložba na temu pacifizma i preobražaja, pod nazivom „Vizije rata“.

Naredne godine (1973-1994) su posvećene sagledavanju problema vezano za ekologiju planete, zaštitu životne sredine i razvoj ekološke svesti. Od 22.04.1973.god. nastaje novi ciklus crteža, slika, reljefa, skulptura, poezije i muzike na temu preobražaja koja je nesvakidašnje apostrofirala sve vezano za ekologiju svesti, čoveka, zaštitu životne sredine i planete, pod nazivom „Metamorfoza ekološke svesti“.

Od 22.04.1995.god. V.R. Labat je započeo novi ciklus duhovno-materijalnog rada i skulptura na temu metamorfoze pod nazivom „Duhovno-materijalna ekologija svesti“. Kreativan rad je pretočio u Princip „SVAROMFAL“, a sve svetlozvučne oblike preobražaja uobličio kroz pojam „duhovno-materijalna metamorfoza SVAROMFALA“.

Povodom današnjeg međunarodnog praznika „Dana planete Zemlje“, Vladimir R. Labat je svoje duhovno-materijalno stvaralaštvo iskazao kroz planetarnu foto iluminaciju sfere pod nazivom „Metamorfoza 22.04.2021. SVAROMFAL“.
Svetlozvučna sfera predstavlja rađanje novog duhovno-materijalnog balansa i preobražaj na planeti Zemlji.

Srećan Vam dan planete Zemlje!

✍️Autor: Lucija Selaković Labat