Dvoglavi orao

Dvoglavi orao fdsvar 17/09/2020

Simbol dvoglavog orla je jedan od najstarijih univerzalnih civilizacijskih simbola. Istorijski se smatra da je simbol star najmanje 15000 godina. To je tradicionalna sveta ptica mnogih naroda i civilizacija. U Srbiji se dvoglavi orao javlja oko XII veka kada postaje porodični grb dinastije Nemanjića. Inače, dvoglavi orao simbolično predstavlja svetovnu i nebesku vlast, sa glavama okrenutim ka istoku i zapadu. Uopšteno, označava nebesko i zemaljsko, sveznanje i dvogubu moć. Sve stilizacije orlova u periodu dinastije Nemanjića uglavnom su crtački pojednostavljeno izvedene. Zato su u dvoglavom orlu, na Fruškogorskom pečatu, ispoštovani svi principi heraldičkog, numerološkog, geometrijsko-likovnog i ornitološkog sadržaja. U grbu Fruškogorskog pečata, dvoglavi orao je isti kao i na metalnom pečatu (bula) sa povelje proglašenja Svete Fruške gore svetom. Važno je istaći da je dvoglavi orao sa podignuto-raširenim krilima od davnina bio vrlo značajan simbol za srpski narod, kao i za mnoge druge narode u teškim vremenima. Predstavljao je simbol vojskovođe i mironosca. On je u takvom obliku simbolizovao i duhovno-materijalnu budnost, kao i buđenje svesti, ali i spremnost naroda, u ime hrišćanstva, na odbranu tradicije, vere i slobode. Kroz vreme-prostor je bio simbol nade, opstajanja, mudrosti, dobre volje, pokajanja, harmonije i težnje ka jedinstvu duhovnog i životno-zemaljskog. Kao takav, javlja se kod nas na grbovima naših velikih vladara i velikaša: Cara Dušana, Cara Lazara, Brankovića, na pečatima Karađorđa itd. Kad dve glave orla oko vrata imaju kariku, kao što je to slučaj na Fruškogorskom pečatu, to simbolično označava neraskidivu vezu duhovnog i materijalnog sa crkveno-duhovnim vrednostima. Ako su mu iznad glave dve krune (od ljiljana ili perunike), to je tada spoj carstva nebeskog i zemaljskog, jer se dvoglavi orao inače smatra personifikacijom Hrista na zemlji. Na prostorima svih svetih gora (Sinajske i Atonske), u Hilandaru, na Meteorima i u mnogim drugim manastirima, od davnina se viju zastave sa dvoglavim orlom. To nesumnjivo pokazuje da je dvoglavi orao na svim svetim gorama zaštitnik svetih mesta kao i prečiste Bogomajke. Danas je prisutan i na prostorima Svete Fruške gore, kao zaštitnik svetih mesta i Presvete Bogorodice Trojeručice, Igumanije, Majke, kao i Fruškogorske Bogorodice, zaštitnice Eparhije sremske.

U tekstu je korišćen materijal iz knjige “Svečulni Tragovi Svetlosti” V.R. Labat, 2009.god.  www.vrlabat.com

Autor Dvoglavog orla – V.R. Labat www.vrlabat.com