Fruškogorski pečat

Fruškogorski pečat fdsvar 07/09/2020

Fruškogorski pečat je duhovno-materijalno pojačalo Principa SVAR. Osnova Principa SVAR-a na kojoj se razvijao, nadograđivao, spajao, sazrevao veliki broj svetlosti iz svečulnih dimenzija Vaseljene je SVAROMFAL. SVAROMFAL je u najširem smislu, objedinjena svetlost Vaseljene. To je skup svetlosti iz svečulnog sveta objedinjenih pojmom trojstva vezanih za Božansku svetlost Stvoritelja (Otac, Sin i Sveti duh; Duh, Duša i Telo; Etar, Kosmos i Zemlja; duhovnost, materijalno i čovek; čovek, život i smrt; ideja, kreativnost i stvaranje; Superego, Ego, Id; čovek, ravan života, kreativnost-smisao bitisanja; itd). Simbolizujući bezuslovnu ljubav, veru u život, raznovrsnost, jedinstvo suprotnosti, ljude, pravo i slobodu izbora, kao i dobro na planeti Zemlji i nadu u duhovno-materijalni ekološki zdrav život, rad i bivstvovanje, kao najjače ljudske prošle, sadašnje i buduće odrednice, određenim molitvenim postupkom, ove svečulne svetlosti postale su trajno vezane za Fruškogorski pečat. Danas je Fruškogorski pečat postao jedan od najjačih univerzalnih duhovno-materijalnih pojačala koje svako može da koristi. Fruškogorski pečat, tokom svog svečulnog sinergizovanog delovanja na pojedinca, u velikom procentu transformiše stara negativna i novostvorena svetlosno-mentalno-energetska čvorišta u Auri i Telu, i uglavnom transformiše sve vrste zračenja, nastalih od tuđih negativnih duhovno-materijalnih aktivnosti, ideja i misli. On duhovno-materijalno štiti i pomaže pojedincu u svakodnevnom životu. Za rad sa Fruškogorskim pečatom nije potrebna posebna koncentracija i uslovi. Potreban je svestan, slobodnovoljni izbor i želja za duhovno-materijalnim radom na sebi. Ovakvim posvećenim radom, pojedinac vodi računa o svojoj duhovnoj higijeni i razvija svoju duhovno-ekološku svest. Duhovno-materijalnim radom na sebi, svaki pojedinac dolazi do sopstvene duhovno-materijalne harmonije personalnog akorda, razvoja, sazrevanja i autentičnog svetlozvuka koji počinje da činodejstvuje u svakodnevnom životu. Na taj način, pojedinac dolazi do sopstvene metodologije duhovno-materijalnog života i rada. A to je osnova autentičnog bitisanja u životu. Fruškogorski pečat sme da se koristi isključivo za pozitivni, dobronameran stvaralački rad i sopstveno duhovno-materijalno napredovanje, a nikako za bilo kakav oblik negativne svetlosno-energetske-mentalne manipulacije i vladanje tuđom voljom.

Tekst: Lucija Selaković Labat

Autor Fruškogorskog pečata – V.R. Labat www.vrlabat.com