Grafika

Grafika fdsvar 23/09/2020

Grafika je prvo, temeljno duhovno-materijalno pojačalo u bogatom duhovno-materijalnom stvaralačkom opusu Vladimira R. Labata. Idejno je nastala davne 1996. godine. Do današnjeg dana je prošla kroz mnoge faze razvoja, sazrevanja i nadograđivanja, kako u duhovnom tako i u materijalnom i vizuelnom smislu. Rađena je po duhovnim načelima Principa SVAROMFAL, uz poštovanje svih osnovnih postulata duhovno-materijalnog stvaralaštva: umetničkih, simboličkih, geometrijskih, matematičkih, numeroloških, astronomsko-astroloških, metafizičkih, religijskih itd.

Njena evolucija i današnji izgled proizvod su dugogodišnjeg misionarskog, predanog, nesebičnog duhovno-materijalnog rada V. R. Labata na okruženju i sebi. Grafika je duhovno-materijalno pojačalo koje u osnovi služi za transformaciju svih negativnih vibracija svetlosti u neutralne i/ili pozitivne. Aura Grafike je 18-slojna a radijus dejstva je i do 40m. Tokom procesa dejstva Grafike na okruženje, pored transformacije, dolazi do duhovno- materijalnog sinergizma, harmonije i sinhronizacije u životu i radu svega što je pod njenim uticajem. Ona je „duhovni vodič“ za sozercanje i tihovanje. Ima potpuno univerzalan karakter. Spada u grupu višenamenskih „inteligentnih“ duhovnih pojačala nove generacije. Njena „inteligencija“ se ogleda i u činjenici da nepogrešivo, po prioritetu, pronalazi način da se prilagodi duhovno-materijalnom životnom prostoru i okruženju pojedinca, njegovim životnim potrebama i razvoju i sazrevanju svih oblika svesti. Rad sa njom daje daleko brže i bolje rezultate u duhovno-materijalnom napredovanju, a njena glavna prednost je u tome što, tokom duhovno- materijalnog rada na sebi, pojedinac biva transformisan i zaštićen od svih negativnih uticaja, radijacija i zračenja svih vrsta iz okruženja (tehnička, geopatogena, kosmička, itd).

Grafika je duhovno-materijalno pojačalo koje koordinira i sjedinjuje rad svih duhovnih pojačala u Principu SVAROMFAL. 1997. godine, je fizički izvedena u materijalima, u prostoru Ateljea SVAR3 (terasa). Zahvaljujući tome, je duhovno-materijalno izrasla u formu koja je postala temelj svih duhovno-materijalnih alata, tvorevina, prostora i mesta moći Principa SVAROMFAL. Manifestacija grafike u smislu „ideje čovek“ je prisutna i kroz mapu: Čovek kao svetlosno-vibracioni informativni volumen. Grafika po potrebi pojačava, smanjuje ili sinhronizuje rad svih ostalih duhovno- materijalnih pojačala, i u direktnoj je vezi i sinhronom radu sa svim vodama Principa SVAROMFAL. Podstiče razvoj kreativnosti više od bilo kog do sada napravljenog duhovno-materijalnog pojačala (čak i do 90%). Pomaže u duhovno-materijalnom radu i razvoju, tako što se savršeno prilagođava trenutnom duhovno-materijalnom stanju, potrebama i putu pojedinca. Omogućava lakši i brži razvoj i sazrevanje Aure, Tela, Svesti, Podsvesti i Kosmičke nadsvesti, kao i razvoj i sazrevanje svečulnog stanja svesti. Grafika, po potrebi, „prepoznaje“ šta je pojedincu „nužno i potrebno“ u datom trenutku, i uz odgovarajuću „meru i proporciju“ a vezano za pojedinca i njegov duhovno-materijalan put, u skladu sa dobijenim, „postupa i radi“. Razvojem Principa SVAROMFAL kroz duhovno-materijalno stvaralaštvo, ona je postala gradivni materijal za sve što se duhovno-materijalno stvara na planeti Zemlji. Grafika je svetlosno-energetski povezana sa sve tri pravoslavne kapele izgrađene po duhovno-materijalnim postulatima Principa SVAROMFAL (kapela u porti crkve Sv. apostola Pavla, Petrovaradin; kapela na Zlatiboru (selo Šljivovica); kapela na Homolju (selo Ranovac)). Takođe je energetski povezana sa svim sondama Principa SVAROMFAL, koje su postavljene po celoj planeti.

Grafika je dobra za sve vrste učenja, čitanja, za odmor i relaksaciju od svih oblika i vrsta umnih i fizičkih stresova. Zbog svoje osnovne namene: zaštite, transformacije i harmonizacije prostora i pojedinca, idealna je kao podrška u svim bitnim i presudnim događajima i stresnim situacijama.

 

Tekst: Lucija Selaković Labat
U tekstu je korišćen materijal iz “Princip rada sa grafikom” autora V.R. Labat www.vrlabat.com

GENZA GRAFIKE