O Nama

O Nama fdsvar 18/01/2023

Filozofsko društvo SVAR je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano radi promovisanja i popularizacije filozofskih shvatanja o čovekovoj potrebi da duhovno i materijalno radi na sebi, kao i na razvoju i sazrevanju sopstvene kreativnosti koja pokreće uspavane genetske potencijale u čoveku i stvara uslove za bolјu komunikaciju sa sobom i okruženjem.

Jedan od glavnih cilјeva društva SVAR (svetlost na staroslovenskom) je upoznavanje šire publike sa filozofskim stavovima i shvatanjima Vladimira Labata Rovnjeva čije stvaralaštvo naglašava potrebu za ličnim, duhovno-materijalnim i kreativnim razvojem. Radom na ostvarenju ovih cilјeva društvo želi da širi slobodu misli, reči i govora, podstiče i ohrabruje pojedinca na istraživački rad na sopstvenoj duhovno-materijalnoj spoznaji i sazrevanju zajedno sa okruženjem. Društvo SVAR je fokusirano da pomogne lјudima kako bi svi uživali jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na sve oblike međusobnih različitosti.

Projekat utiče na razvoj kreativne svesti pojedinaca i grupa i svega onog što danas čini ideju biti “čovek”. Društvo SVAR se takođe bavi razvojem duhovno-ekološke svesti pojedinca i okruženja, širi spoznaju o potrebi čuvanja sopstvene tradicije i njene upotrebne vrednosti u svakodnevom životu. Podstiče razmenu i saradnju sa ostalim tradicijama globalno i promoviše kulturne vrednosti kroz sve vidove umetničkog stvaralaštva.


Radi ostvarivanja svojih cilјeva društvo će: 

1) organizovati i održavati samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama skupove, tribine, debate, okrugle stolove i druge vidove javnog okuplјanja svojih članova i svih zainteresovanih na temu različitih aspekata filozofskih stavova i shvatanja zastuplјenih kroz projekat SVAR, kao i drugih sličnih  naučnih i duhovnih pravaca.

2) organizovati i održavati koncerte, mini koncerte, multimedijalne nastupe i sviranje uživo na ASL (akustičnim skulpturama Labat) kao i pojedinačno ili grupno preslušavanje snimlјenog muzičkog materijala sa raznih koncerata u prostorijama udruženja.

3) prikuplјati materijalna sredstva, donacije i članarine, radi podrške nadarenim pojedincima i aktivnostima na budućim projektima društva SVAR.

4) realizovati kazivanja kroz sopstvena indivualna iskustva u kreativnom stvaralaštvu, održavati seminare, edukacije, kreativno iskustvene radionice i druge vidove obuka za različite cilјne grupe po stavovima i principima usklađenim sa  projektom SVARA, organizovati planirane duhovno-materijalne odmore u vidu grupnog arheološkog turizma u zemlјi i inostranstvu  sa elementima edukacije o energetskoj arhitekturi, medicini stanovanja i prirodnoj proizvodnji hrane.

5) prikuplјati i obrađivati naučnu i stručnu literaturu, organizovati izdavačku delatnost, zalagati se za razvoj i afirmaciju obrazovanja i podizanje društvene, kulturne i ekološke svesti članova društva i drugih zainteresovanih i razvijati humano i kulturno ponašanje u svakodnevnom životu, a posebno empatiju prema ugroženim socijalnim grupama ili pojedincima.

6) Obezbeđivati zaštitu pojedinačnih interesa svojih članova, uspostavlјati, održavati i unapređivati saradnju sa drugim srodnim organizacijama i institucijama u zemlјi i inostranstvu koje poštuju osnove lјudskog postojanja u celini i pravila zajedničkog života u okvirima sopstvene tradicije.

FDS