Priča o leptirima

Priča o leptirima fdsvar 23/06/2020

Zanimljivosti o tim divnim bićima-leptirima:

1. Leptiri spadaju u red insekata, koji je drugi po brojnosti, na planeti Zemlji. Dosad je otkriveno više od 180.000 vrsta leptira, i svakoga dana se na planetarnim skrivenim zdravim mestima i u prašumama otkrivaju neke nove vrste.

2. Veličina im se kreće od ultra malih (raspon krila do 1 cm) do super velikih (raspon krila do 30 cm).

3. Ne mogu da lete ako im temperatura tela nije odgovarajuća i iznad 30 stepeni. A kada lete mogu da dostignu fantastičnu brzinu i do 20 km na sat.

4. Njihova veličanstvena raznobojna krila su u stvari prozirna. Krila su sastavljena od proteina koji je prekriven mrljama, a te mrlje prelamajući svetlost iz okruženja, reflektuju prelepe dugine boje.

5. Leptiri mogu da razlikuju boje, no ne vide toliko detalja. Oni jasno vide crvenu, žutu i zelenu boju i mogu da vide boje koje su iz ultraljubičastog spektra. Kod mnogih leptira na krilima su baš ultraljubičasti pigmenti i nevidljivi su ljudskom oku. Dostupan im je svet iz vidljivog i nevidljivog spektra, i neraskidivi su deo njega.

6. Hrane se uglavnom „hranom bogova“-čistim nektarom i vrlo su izbirljivi. A čulo ukusa im se nalazi na nogama. Zato često možemo da vidimo u prirodi njihov „ples na cvetu“.

7. Leptiri su na dnu lanca ishrane i zato su razvili izuzetne taktike za prilagođavanje i preživljavanje. Polimorfni su i majstori za mimikriju i kamuflažu.

8. Većina leptira živi ukupno samo par nedelja, no postoje neke vrste koje su evoluirale i razvile mogućnost da žive više meseci pa i godinu dana. U svom opstanku, principom hibernacije, našle su načina da prevaziđu hladnoću i zimu. Sa prvim suncem i toplim danima ove vrste leptira se pojavljuju, najavljujući sa ostalim vesnicima proleće. I ako su izbledelih boja i iskrzanih krila veličanstveno najavljuju život, rast, promene i novo.

9. Život leptira je stalna promena, preobražavanje, rast, razvoj, sazrevanje, oslobađanje i pretvaranje iz jednog oblika postojanja u viši. Jednom rečju to je metamorfoza. Leptir je jedino biće sposobno da potpuno promeni svoju genetsku strukturu tokom svog dramatičnog procesa transformacije. Zato ova veličanstvena, prelepa, krhka bića nose veliku simboliku svojim postojanjem.

10. U svim civilizacijama, duhovnim i religijskim tradicijama, leptir-simbol ima posebno mesto. Prolazeći kroz metamorfozu predstavlja duhovno-materijalno rađanje i život, razvoj, sazrevanje, smrt i oslobađanje. Simbol je duše, psihe i besmrtnosti. Procesom duhovno-materijalne metamorfoze iz ovozemaljske gusenice pretvara se u nebesko krilato biće i predstavlja simbol rođenja i vaskrsnuća. Tako leptir simbolizuje i veliča život, radost života, duhovno-materijalan razvoj, a kroz uskrnuće izražava želju za dugim duhovnim postojanjem. Od vremena paleolita leptir se smatrao i jednim od simbola Velike Boginje Majke. Zbog duhovno-materijalne lakoće preobražaja, opstanka i metamorfoze, svrsishodnosti, ljupkosti, lepote i prefinjenosti simbol je ženskog principa u svim kulturama. Igra leptira simbolizuje ljubav, radost, sreću, zadovoljstvo, ispunjenost, mir, spokoj i ravnotežu u životu, kao i dobre odnose sa svetom oko sebe.

Tekst priredila: Lucija Selaković Labat