Princip Svaromfal

Princip Svaromfal fdsvar 23/04/2021

U susret Svetskom danu knjige i autorskih prava, predstavljamo knjigu „Princip Svaromfal“ autora Lucije Selaković Labat:

„Danas postoji jedinstven princip koji pojedincu daje mogućnost da kvalitetno duhovno-materijalno evolutivno živi, radi, dela i razmišlja, i da svrsishodno i činodejstveno egzistira u materiji. Naziv mu je Princip SVAROMFAL.

Nastao je početkom devedesetih godina prošlog veka, a zaokružen je 1996. godine. Idejni tvorac tog autentičnog projekta pretočenog u princip, jeste Vladimir R. Labat. Kao duhovno-materijalno znanje, učenje i praksa rada na/u sebi i okruženju, on je jedinstven i nije kompilacija nijednog dosadašnjeg duhovnog i/ili materijalnog znanja, pravca, modaliteta i/ili prakse.

Danas ga duhovno-materijalno sinergetski žive, razvijaju i kroz svakodnevnu praksu primenjuju Vladimir R. Labat i Lucija S. Labat.

Lucija S. Labat deo je projekta i radi po principima SVAROMFAL od 1999. godine.
Od 2007. godine, ona je jedini učenik i saradnik Vladimira R. Labata. Kroz njihov kooperativni, koordinisani sveprožimajući duhovno-materijalan istraživački rad i praksu prošao je veliki broj ljudi.

Značajan broj ljudi u svetu danas svakodnevno na sebi primenjuje ovaj iskustveni duhovno-materijalni princip, koji se može definisati na sledeći način:

Princip SVAROMFAL je univerzalan duhovno-materijalni princip iskustva, znanja i njihovih primena, dobijen iz svečulnog, kroz tihovanje, sa osnovnim zadatkom pomoći svim ljudima na planeti, putem zvuka, u skladu sa njihovim genetskim naslednim potencijalom (GNP), tradicijom, mogućnostima, uverenjima i humanim principima.“