Fruškogorski pečat i krst u prepletu

Fruškogorski pečat i krst u prepletu fdsvar 11/09/2020

Godine 1997, na zahtev sveštenstva sa Hilandara, Vladimir R. Labat je uradio idejno rešenje za Fruškogorski pečat. A 2003. je uz blagoslov Njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla i pod pokroviteljstvom Njegovog preosveštenstva Vladike sremskog gospodina Vasilija, uradio rešenje povelje o proglašenju Svete Fruške gore, Svetom.Tada je fruškogorski pečat dorađen kao idejno rešenje za pečat-bulu, u okviru povelje. Fruškogorski pečat ima oblik okruglog štita; na obodu ima zlatno žuti prsten (oreol) sa dvanaest bisera. Biseri su simbol lunarne moći voda i božanske esencije Velike Majke. Označavaju ženski princip, materinstvo, plodnost, čistotu, sazrevanje čoveka u potrazi za prosvetljenjem. U hrišćanstvu, biser simbolizuje: reč Božiju, krštenje, cenjeno zrno istine zbog kojeg čovek mora da zaroni u vode krštenja i sukobi se sa opasnostima i pobedi ih. Kružni štit grba sa prstenom je simbol zaštite i odbrane. Sa prednje strane nalazi se dvoglavi orao srebrne boje, a sa zadnje, krst u prepletu. Takav krst se nalazi u manastiru Žiča i u Hilandaru i zovu ga: lančani krst, detelinast krst, krst buđenja. Opšti pojam krsta vezan je za univerzalni simbol naše planete. Krst je središte sveta i tačka u kojoj nastaje komunikacija neba i Zemlje. Vertikalna osa krsta označava nebesku, duhovnu, intelektualnu i mušku snagu. Horizontalna osa označava zemaljsku, racionalnu, žensku snagu. Krst je harmonija u jedinstvu suprotnosti i označava silazak Boga među ljude ali i čoveka koga na zemlji pokreću Božanske sile. Krst u krugu je pokretačka snaga, točak promene i sreće. To je molitvena pokretačka snaga čoveka-bića. Simbol je dobre komunikacije sa Svetim Trojstvom. Kroz zvuk zvona, ideju i svetlost molitve simbol je buđenja svesti kao i zaštite od rušilačkog dejstva, prirodnih sila i agresije ljudi. Pletenica je čest ukras na skoro svim našim sakralnim objekatima (manastirskim prozorima i vratima). Ona simbolizuje međuzavisnost kao svojstvo svakog odnosa. Predstavlja kontinuitet u sjedinjavanju, sudbinski zavet i neizbežnost životnog ciklusa čoveka-bića kroz vreme-prostor.

Tekst: Lucija Selaković Labat
Autor Fruškogorskog pečata – V.R. Labat www.vrlabat.com